Välkommen

Munkfors auktioner

Lördagen   2/6   Kl.11.00

Visning    från     Kl.10.00

Lösöresauktion

Auktionen börjar utomhus ca. 1 timma

VÄLKOMMNA

Bilder kommer löpande

 

Vid frågor ring våra kontaktpersoner.

Sonny  Hagström 070-5161359
Lars-Erik Persson 070-6252305